Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Του Οσίου Πατρός ημών Θεοδώρου του Στουδίτου Εγκώμιον εις την Κοίμησιν της Αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου


Του Οσίου Πατρός ημών Θεοδώρου του Στουδίτου

Εγκώμιον εις την Κοίμησιν της Αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
Τώρα, λοιπόν, ἡ Θεοτόκος, κλείνοντας τὰ αἰσθητὰ
μάτια, ἀνοίγει τὰ νοητὰ σ᾿ ἐμᾶς, σὰν λαμπροὺς καὶ μεγάλους
φωστῆρες, ποὺ ποτὲ μέχρι τώρα δὲν βασίλεψαν γιὰ νὰ ἀγρυπνοῦν
καὶ νὰ ἐξευμενίζουν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὴ βοήθεια τοῦ κόσμου.
Τώρα, ἐνῶ στὰ θεοκίνητα χείλη της σίγησε ὁ ἔναρθρος λόγος,
ἀνοίγει ἀσίγητο γιὰ πάντα τὸ μεσιτευτικό της στόμα
γιὰ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος.
Τώρα, ἐνῶ μάζεψε τὶς σωματικὲς καὶ θεοφόρες παλάμες,
τὶς ὑψώνει, ἀφθαρτοποιημένη, πρὸς τὸν Δεσπότη,
καὶ τὶς παρουσιάζει παρακαλώντας
γιὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη...

Εδώ το πλήρες πρωτότυπο κείμενο
με την απόδοσή του στην νεοελληνική+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου